VAKKEUSES:

GRAAD 8 & 9 GRAAD 10 & 12

VERPLIGTE VAKKE

VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal

 

Engels Eerste Addisionele Taal

Tegnologie

Menslike- en Sosiale Wetenskappe

Natuurwetenskappe

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Lewensoriëntering

Wiskunde

Kerkgeskiedenis

Bybel

Afrikaans Huistaal

 

Engels Eerste Addisionele Taal

Lewensoriëntering

Wiskunde/Wiskundige Geletterdheid*

Kerkgeskeidenis

Bybel


 

*Kies een

 

 

Graad 10 – 12 KEUSE VAKKE

 

3 Keusevakke uit die verskillende leervelde:

  • Fisiese Wetenskappe

  • Lewenswetenskappe

  • Geografie

  • Rekeningkunde

  • Besigheidstudies

  • Inligtingstegnologie

  • Rekenaartoepassingstegnologie

  • Ingenieursgrafika en Ontwerp

  • Verbruikerstudies

  • Visuele Kuns

Die vakkeusebane word jaarliks vasgestel na gelang van die spesifieke gr.10-groep se behoeftes.


 

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak