Hoe werk ons skoolgelde vir 2019?

 

Ons poog te alle tye om die Skoolgelde so billik moontlik te hou.

Maar terselfdertyd moet dit die skool se bedrywighede genoegsaam befonds.

Alle ouers betaal dieselfde tarief (bereken op ‘n glyskaal en aantal kinders in die skool).

Beginsels

In alle gevalle word net vir die eerste 4 kinders betaal. Dus, enige kind meer as vier is "Gratis".

Skoolfonds is per skoolfase aangedui en is betaalbaar vir twaalf maande.

Berekening vir die skoolfonds begin by die Hoërskool, dan die laerskool, en laastens die kleuterskool.

Registrasiefooi: R1,500.00 (eenmalig per nuwe gesin)

Metode van Berekening

Oorweeg eerste kinders in die hoërskool, dan kinders in die laerskool en laastens kinders in die kleuterskool.

TARIEWE

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak