LAERSKOOL

Grondslagfase
 

Dirk Postma se grondslagfase leerlinge leer in ’n liefdevolle, stimulerende en geborge omgewing. Probleemoplossende denke word spelenderwys sommer vroeg-vroeg aangeleer, sodat kritiese denke bevorder word. In wiskunde word veral baie klem gelê op getalbegrip, vaslegging van tafels en kombinasies, sodat somme vinnig en akkuraat voltooi word. ’n Liefde vir lees is vir Dirk Postma baie belangrik… daarom geniet lees en spelling elke dag besondere aandag. Die wonder van God se skepping word in die lewensvaardigheid periode aangeleer, waar leerlinge blootgestel word aan lesse wat op innoverende wyse op die rekenaar aan hul bekendgestel word. Tyd word ook weekliks ingeruim vir ’n ontspanne musiek en liggaamsoefeninge periode. Opvoedkundige in-en uitstappies is altyd ’n hoogtepunt van ons eie unieke Christelike kurrikulum!

 

Elke kind word as unieke kind van die Here gesien en vind differensiasie en individuele aandag deurlopend plaas. Waar nodig word die nodige hulpverlening deur die onderwyser, remediërende onderwyser en/of student aan die leerlinge gebied. Deurlopende informele skakeling met ouers is kenmerkend van ons fase en formele terugvoering vind deur middel van ’n uitgebreide verslag plaas. 

 

Senior fase
 

In die senior fase,  graad 4 - 7 ontvang die leerlinge uitnemende onderrig ,  gegrond in die Woord van God.  Roepinggedrewe onderwysers verstaan die opdrag om in elke vak die groot dade van God te vertel sodat die leerlinge kan leer om in alles op Hom te kan kan vertrou.

 

Hulle het die voorreg om  onderrig te word in vakke soos Kerkgeskiedenis en Bybel, wat deel vorm van die kurrikulum.

 

By die laerskool word die kurrikulum aangevul met ‘n handvol opwindende buitekurrikulêre aktiwiteite.

 

Verbondskindertjies mag vanaf gr 000 opgroei in die vrugbare aarde, gevoed deur die Woord as waterstroom, tot mooi sterk gelowiges wat hul lig in hierdie wêreld kan laat skyn.

 

Kultuur

 

Die leerlinge neem entoesiasties deel aan die eksperimente by die wetenskapklub en drama by die Jo Crystal-dramaskool.  GSDP se eie kultuursentrum funksioneer na skoolure.  Die leerlinge se talent is hierdie jaar weer op die skouspel tydens die laerskool se talentaand.

 

Die Dirkies verteenwoordig die skool jaarliks by die ATKV se redenaarskometisies en presteer goed.

 

Sport

 

Die leerlinge by die laerskool kan uit 'n verskeidenheid sportsoorte kies:

 

Grondslagfase:  atletiek, mini-krieket, bulletjie-rugby, mini-netbal mini-tennis, mini-hokkie

Seniorfase:  atletiek, krieket, rugby, netbal, sagtebal

Skaak

GSDP-Skaakklub groei jaarliks.  Ons neem hierdie jaar weer deel aan die Schwarnegger-Skaaktoernooi, asook die Spur-Skaakliga.

Aktiwiteite

 

Die koerantredaksie is baie vaardig in die versamel en vertel van die nuus.

 

Gereelde entrepreneursdae help om fondse bymekaar te maak vir die Graad 5’s se jaarlikse “Gold Reef City” uitstappie asook die Graad 7’s se veldskool.

Akademie

 

Daar word 'n hoë premie geplaas op uitnemende akademiese kurrikulum stewig gegrondves in die Woord van God. Dit is 'n voorreg om die kinders te onderrig aan die hand van ons enigste Leermeester, Jesus Christus. Leerlinge word gelei om hul te verwonder oor hoe God Homself in sy Woord en Skepping openbaar.

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak
205.jpg