Kuns

By die Gereformeerde Skool Dirk Postma se kunsdepartement glo ons in die skep van kuns sonder enige resepte, kortpaaie of pretensies. Leerders word gestimuleer om hulle eie idees en hul eie werk te ontwikkel sonder enige sensuur. Elke leerder word só begelei dat hy of sy groei tot die beste kunstenaar wat hy of sy kan word. Daar word so min as moontlik verander aan die leerder se natuurlike kunsstyl – in pleks daarvan probeer die ons om hierdie spesifieke styl na sy hoogtepunt te neem.

 

Kuns word optimaal beoefen in 'n omgewing waarin leerders hul werk geniet en waar daar 'n nou band is tussen leerders onderling en met die onderwyser. Ons glo dat kritiek én aanmoediging in so 'n atmosfeer baie effektief werk vir die bevordering van kunstalent.

 

Leerders word aangemoedig om met vrymoedigheid hulle opinies, gedagtes, idees en sienings weer te gee in hulle kuns.

 

Ons glo dat daar nie 'n groter vorm van respek is as om baie van iemand te verwag nie en dit het dikwels tot gevolg dat leerders maksimaal presteer.

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak