KLEUTERSKOOL

DIRKIELAND

 

In Dirkieland word daar elke dag hard gewerk en gespeel.  Ja, so speel-speel maak die
juffrouens ons kleuters sommer baie slim…elke dag ‘n klein stappie nader na die grootskool !
 
Die klasse word as volg ingedeel:
 
Graad 000 (3 - 4 jariges) - Sterretjie klas: Juffrou Tanja du Plessis

Graad 00 (4 - 5 jariges) - Skoenlappertjie klas: Juffrou Christina Bakker

Graad R (5 - 6 jariges) - Uil klas: Juffrou Michelle Harenberg

Graad R (5 - 6 jariges) - Meerkatklas: Juffrou Petra Marais
 
Ons behandel verskillende interessante temas deur die jaar en al ons lesse sluit aan by die week
se tema.  Dit sluit in lesse in Lewensvaardigheid, Wiskunde, Wetenskap, Taal, Musiek en
Bewegingsaktiwiteite.
 
Die kleuters leer versies, sing liedjies en doen allerhande bewegings daarmee saam…alles om
hulle lyfies mooi sterk te maak vir regop sit en leer in Graad 1.
 
Net die Bybellesse is nie gebonde aan ons temas nie.  Vertelling van Bybelverhale verloop
volgens die Bybelse tydlyn.  Gedurende Bybelles in die oggend sing ons ook heerlik saam
psalms tot eer van God.
 
Met al hierdie op-en- wakker woelwaters op ons speelterrein is buitespeeltyd sommer groot jolyt!
Daar speel hulle na hartelus in sand, water, klouter op klimrame en hop die wêreld vol op balle
rond.  Hulle oefen ook gereeld hulle balans deur op stelte te loop en op tweewiel fietse rond te ry.
In die pophuis word daar na hartelus kos gemaak en tee gedrink. Dan is daar ook nog
fantasieklere om aan te trek sodat almal sommer baie mooi kan lyk terwyl hulle so lekker huis-
huis speel.
 
Ons neem elke jaar aan Dirk Postma se huissport deel.  Hierdie jaar was dit die Koedoes teen
die Gemsbokke wat mekaar die stryd in die 60m reguitresies aangesê het !
 
Buitemuurse aktiwiteite sluit onder andere in Abacus wiskunde; Ballet; Experiland wetenskap,
Kinderkinetika, N.Skills Netbal, Playball, Just Click Rekenaarklasse, Shotokan Karate, Musicanta
Musiekklasse en Dramaklasse. Aktiwiteite word onderskeidelik vanaf 7:30 -8:00 in die oggende
en 13:00 – 13:30 in die middae aangebied.
Daar is ook ‘n Naskool fasiliteit op die Kleuterskool se terrein beskikbaar. Die Naskool personeel
versorg die kleuters in die middae (Maandag tot Vrydag) vanaf 13:30 tot 17:00.
Ons gaan graag op uitstappies na interessante plekke toe. Dan trek ons amal ons Dirkieland
hempies aan en ry met ‘n groot bus daarheen. Die uitstappies hou verband met die Tema
waarvan ons daardie week leer…..so word dit wat in die klas geleer word prakties ervaar.
 
Dirkieland hou ook jaarliks ‘n konsert waarna al die kleuters en hulle ouers baie uitsien.  Vir die
Graad 0 kleuters is daar ook ‘n diplomaplegtigheid aan die einde van die jaar.
Dit is Dirkieland in ‘n neutedop….die plek waarvoor ons harte warm klop – want ons is die trotse
Dirkies van Dirkieland !

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak