Nuwe aansoeke

Geagte voornemende ouers

 

Om u kind/kinders by Gereformeerde Skool Dirk Postma in te skryf, moet u as volg te werk gaan.

 

  1. Laai die inskrywingsvorm af en voltooi die vorm.
     

  2. Handig die vorm in by die hoërskool of laersoolkantoor.

 

Daar word gereeld bestuursvergaderings gehou en die aansoeke word op 'n bestuursvergadering bespreek.

 

Indien u aansoek suksesvol was sal ons u kontak.

 

U kan op die tariewe bladsy kyk na die tariewe vir 2019. Die tariewe word jaarliks aangepas.

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak