HOËRSKOOL

Oor ons

 

Die Gereformeerde Hoërskool Dirk Postma is geleë in die stil, rustige en boomryke Waverley-woonbuurt in die Pretoria-Moot gebied. Die hoërskool is byna sestien jaar oud en dis met groot opgewondenheid en dankbaarheid teenoor die Here dat ons in 2013 ons splinternuwe skoolgebou betrek het.

 

Hoewel ons dus ons wortels verplant het, kan ons steeds soos in die berymde Psalm 1:2 sing: “Hy is ‘n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant; en mild versorg deur vrugb’re lentelugte, sy volle drag laat sien van somervrugte. Geen onspoed wat hom in sy werk sal stuit: wat hy begin, voer hy voorspoedig uit.

”Hier by Dirk Postma baseer ons ons handel en wandel op die Woord van God en poog ons om in ons wetenskapbeoefening God as skepper en onderhouer nooit uit die oog te verloor nie. Om kinders in die vrese van die Here op te voed en te onderrig is dit belangrik om die driehoeksverhouding tussen kerk, skool en huis stewig te hou, want daardeur vind versterking van leer en lewe plaas. Ons kinders ontvang uitnemende onderrig in ‘n groot verskeidenheid van vakke en geniet boonop die voorreg om Bybel en Kerkgeskiedenis as ekstra vakke te hê. Die voordeel van kleiner klasse het nie net meer persoonlike aandag tot gevolg nie, maar verseker ook dat elke kind sy roeping en plek in die samelewing kan vol staan. Jy word noodwendig raakgesien in ‘n kleiner groep en daardeur word jy (ongedwonge) verplig om deel te neem en jou mening te laat hoor. Só word leierseienskappe natuurlik ook ontwikkel.

 

Dirk Postma se leerlinge neem voluit deel aan atletiek, netbal, rugby, krieket,sagtebal, skaak, redenaarskompetisies en konserte en revues. Heelwat leerlinge is ook by buitesport soos tennis, sokker en aksienetbal betrokke. Daar is dus genoeg geleentheid om balans te handhaaf tussen ontspan (kaskar, pretweek, Warmbad, ens.) en leer. Ons skool se leerlinge en onderwysers presteer jaarliks uitnemend en ontvang gereeld toekennings vir akademiese welslae. In ‘n onafhanklike ondersoek deur die vakbond Solidariteit is daar bevind dat Dirk Postma onder die vyf top presterende skole in Pretoria tel. ‘n Verdere toevoeging tot akademiese uitbouing is die Sentrum vir Wiskunde en Wetenskap wat eersdaags hier bekendgestel sal word.

 

Vandat jy as “Girkie” (na analogie van “Dirkie” en “agurkie”- wat natuurlik groen is) die Dirkiewordingsproses in Graad 8 deurloop het, is jy welkom by ons - die beste skool!

 

Jana Terblanche

Adjunkhoof: Hoërskool Dirk Postma

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak
Pretoria-20130204-00401.jpg