GR12 Uitslae

 

MATRIEKUITSLAE:

 

2002 tot 2017 = 16 jaar x 100% - ‘n vanselfsprekendheid?

 

Hoegenaamd nie! Slegs ses skole kon die prestasie in die Tshwane Noord Distrik behaal.

 

Dit is daarom met groot dankbaarheid teenoor die Here dat ons kan aankondig dat die skool se hoë akademiese standaard weer in 2018 gehandhaaf is.

 

Die onderskeidings het soos volg uitgesien:

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak