Andries Opperman

Taal: Chinees

Groepklasse: Laerskool/ Hoërskool/ Volwasse

Kwalifikasie: B.A. Tale (Chinees)

aharlekyn@gmail.com

084 685 7122

Kontak

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak